Connecten met de MySQL database

U kunt in DirectAdmin een MySQL database aanmaken.

Ga hiervoor naar MySQL Management onder “Your account”.

Verzin hier een naam voor uw database en gebruikersnaam en klik op “Create”.

Configuration Settings:

  • Host = localhost
  • Database name = (username_databasename)
  • Database username = (username_databaseusername)
  • Database password = (******)

Opmerking: Als u een website met database verhuist naar onze servers, kan de database naam en username verschillen. Deze verschillen moet u ook updaten in het configuratie bestand van uw website, vaak heet dit configuration.php of config.php