Een autoresponder aanmaken

Deze tutorial zal u leren hoe u een auto-responder kunt creëren. U kunt gebruik maken van autoresponders om automatisch een bericht terug te sturen naar iedereen die een e-mail stuurt naar een bepaald email account. Deze tutorial zal ervan uitgaan dat u ingelogd bent in uw DirectAdmin account.

Stap 1

Op uw DirectAdmin hoofdpagina, scroll naar beneden naar de sectie met de naam E-mailaccounts. Klik op “Autoresponders”. Dit brengt u naar de auto-responder pagina.

Klik op de “Create New Autoresponder” knop link links bovenin.

Stap 2

Hier kunt u de autoresponder instellen.

  • Type in het veld “responder address” het e-mailadres waarop de autoresponder ingesteld moet worden
  • Bij “Subject Prefix” kunt u een zin instellen die voor het onderwerp komt te staan van de verzender. Bijvoorbeeld: Automatisch bericht
  • Reply encoding mag blijven staan op de huidige instelling, evenals Content-Type
  • Reply frequency kunt u aangeven in hoe vaak een autoreply bericht moet komen. Stel iemand stuurt binnen 2 dagen naar hetzelfde e-mailadres een bericht, dan ontvangen ze in die 2 dagen niet nogmaals een autoreply. Het is aan te raden de frequency niet te kort te maken, anders ontvangen mensen op elk bericht een autoreply.
  • Responder message: vul hier uw automatische melding in. Bijvoorbeeld een vakantiemelding
  • Indien gewenst kunt u een CC van het bericht naar een ander e-mailadres (bijvoorbeeld uw privé e-mailadres) laten sturen

Eenmaal alle velden ingevuld klikt u op “Create” om de autoresponder in te stellen.