Patchman, prima bescherming tegen hackers en malware

Als eigenaar van een website of webshop kunt u geconfronteerd worden met allerhande problemen. De toenemende dreiging van hackers, maar ook van malware zorgt er voor dat u tegenwoordig meer dan ooit in staat moet zijn om snel te anticiperen om erger te voorkomen. Nog beter is het om preventief de nodige maatregelen te nemen. Op deze manier zorgt u er voor dat de gebruikers van uw website of webshop worden beschermd en wordt er tegelijkertijd voorkomen dat uw webstek enige tijd niet bereikbaar is. Klinkt allemaal uiteraard bijzonder mooi, maar lang niet iedereen heeft de technische kennis in huis om diens website of webshop op gepaste wijze te beschermen. Wel, door er voor te kiezen om bij ons een webhostingpakket af te sluiten kunt u rekenen op de automatische bijstand van de krachtige applicatie ‘Patchman’!

Dagelijkse controle van alle websites

De applicatie scant en controleert elke dag opnieuw alle websites die op onze servers zijn terug te vinden. Tijdens deze scans worden lekken evenals allerhande veiligheidsrisico’s in geïnstalleerde software gedetecteerd. Bovendien vindt er ook meteen een controle op vlak van malware plaats.

Op het ogenblik dat er een bepaald probleem wordt vastgesteld zal er daar automatisch een melding van worden gemaakt. Deze melding wordt verstuurd via e-mail. Hierin staat te lezen welke stappen er ondernomen dienen te worden om het probleem het hoofd te kunnen bieden. Bent u omwille van de één of andere reden niet in de mogelijkheid om dit te doen? In dat geval zal Patchman automatisch het nodige doen om de bedreiging te verhelpen.

Bovenstaande zorgt er voor dat uw website of webshop altijd op meest optimale wijze is beschermd en beveiligd, zelfs op het ogenblik dat u er bijvoorbeeld even niet naar om kunt kijken. Mocht de installatie van een patch of update door Patchman problemen veroorzaken is het steeds mogelijk om deze in uw controlepaneel ongedaan te maken. Het spreekt voor zich dat er in dit geval echter wel nog een manuele oplossing is vereist om de veiligheid van uw webhosting te kunnen garanderen.

Voorkomen is beter dan genezen

Malware verhelpen door gebruik te maken van Patchman gebeurt dus op bijzonder efficiënte wijze, maar er is meer. Deze applicatie biedt namelijk niet alleen de oplossing voor bestaande malware, daarnaast worden er ook preventieve acties ondernomen. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van populaire, open source content management systemen. Het gaat hierbij om systemen zoals WordPress en Joomla, maar ook om allerhande andere stukjes software die heel wat minder bekend zijn. Ondanks het feit dat de ontwikkelaars van deze systemen dagelijks uitpakken met allerhande patches en updates worden deze door de eigenaars van de websites lang niet altijd meteen geïnstalleerd. Patchman update en patcht waar nodig waardoor heel veel bedreigingen reeds op voorhand de kop ingedrukt kunnen worden. Voorkomen is namelijk nog steeds beter dan genezen!

Automatische dichting van software- en beveiligingslekken

Software- en beveiligingslekken komen eveneens erg vaak voor. Het gaat hierbij om een fout in de toegangsbeveiliging van uw website of de software waar gebruik van wordt gemaakt. Dit is ernstig, want het kan er zomaar voor zorgen dat onbevoegden misbruik kunnen maken van uw website of webshop. Niet zelden komt hierdoor vertrouwelijke informatie zomaar op straat te liggen. Ook op dit vlak biedt Patchman een uitstekende oplossing. Op het ogenblik dat er door deze applicatie wordt vastgesteld dat er sprake is van een software- of beveiligingslek zal deze hiervan automatisch via e-mail een melding versturen. Wanneer u niet meteen zelf de nodige actie kunt ondernemen zal Patchman dit voor u doen. Dit gebeurt steeds binnen een tijdspanne van 72 uur volgend op de vaststelling van het lek.

Een bijzonder efficiënte malware scanner

Het niet tijdig uitvoeren van software updates en patches is een ernstig probleem waar veel webmasters mee geconfronteerd worden. Er is echter meer. Ook de toenemende dreiging van malware op het internet is er namelijk één waar de nodige aandacht aan moet worden gespendeerd. Het woord malware is een afleiding van ‘malicious software’. Het betreft hier zoals de naam reeds laat vermoeden dus gevaarlijke en schadelijke software welke speciaal is ontworpen om ongewenste handelingen mee uit te kunnen voeren. Deze handelingen zijn steeds schadelijk en ongewenst voor de legitieme computergebruiker. Dit geldt dus ook voor de bezoekers van uw website of webshop.

Wanneer uw webhosting getroffen wordt door malware kan dit niet alleen voor uzelf, maar ook voor de andere websites en webshops op dezelfde server een ernstig probleem vormen. Dit geldt bovendien uiteraard ook voor uw bezoekers. Patchman fungeert gelukkig als efficiënte malware scanner wanneer malware verhelpen kinderspel wordt. Uzelf als gebruiker dient hiervoor bovendien over geen enkele technische kennis te beschikken. Dit zorgt er voor dat Patchman elk webhostingpakket probleemloos kan beschermen tegen de dreiging die malware vandaag de dag met zich meebrengt.

Een optimale uptime met Patchman

Helemaal niemand zit er op te wachten wanneer zijn of haar website of webshop gedurende enige tijd niet bereikbaar is ten gevolge van bijvoorbeeld een softwarelek. Dit geldt misschien nog wel in het bijzonder voor bedrijven die daardoor een behoorlijke hoeveelheid inkomsten kunnen mislopen. Het ‘down’ gaan van uw website of webshop is iets dat u helaas niet altijd zelf in de hand heeft. Hackers benutten tegenwoordig elk mogelijk software- of beveiligingslek om er voor te zorgen dat uw website niet meer kan worden bezocht door potentiële klanten of bezoekers. Gelukkig weet Patchman roet in het eten van deze kwaadwillenden te gooien. Door actief en preventief de nodige updates en patches door te voeren zult u dan ook kunnen vaststellen dat Patchman een structurele bijdrage kan leveren aan een zo optimaal mogelijke uptime.

Standaard inbegrepen bij al onze webhostingpakketten

Een website malware fix doorvoeren was nog nooit zo eenvoudig als nu met Patchman. Het beste van dit alles is bovendien dat deze applicatie helemaal gratis kan worden ingezet voor al onze webhostingklanten. Dit zorgt er voor dat u bij ons altijd bent verzekerd van een echt veilige en betrouwbare omgeving voor uw website of webshop. Bent u dus met andere woorden ook op zoek naar kwalitatieve en veilige webhosting met een optimale uptime? Dan bent u bij ons ongetwijfeld aan het juiste adres!

Bestel vandaag nog goedkope webhosting

Direct bestellen


Copyright © 2019 | Goedkopewebhoster.nl (kvk 67095402)

Genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW.